GO TO THE MAX!

Od najmanjeg posla do najvećeg izazova

Izrazito snažan, multifunkcionalan i lak za upotrebu... bilo gde!

Go to the Max!

Whether you fix a mirror, seal a sink or bond the steps.

Od najmanjeg posla do najvećeg izazova:
Go to the Max with Bison Poly Max®
1. lepljenje
2. učvršćivanje
3. zaptivanje

Ova nova reklama pokazuje da Poly Max® možete koristiti bilo gde i sa bilo kojim materijalom.

Za sve vrste lepljenja, učvršćivanja i zaptivanje koje možete zamisliti! Čak i u sanitarnim prostorima.