Izjava o ograničenju odgovornosti

BISON INTERNATIONAL BV

Dr. A.F. Philipsstraat 9
4462 EW Goes
Tel: +31 (0) 88 - 32 35 700
Fax: +31 (0) 88 - 32 35 830
E-Mail: info@bison.nl


Izjava o ograničenju odgovornosti
Sve informacije na našoj web stranici pažljivo su proverene. Trudićemo se da stalno nadopunjavamo i ažuriramo te informacije. Međutim, ne možemo garantovati da su one potpune, tačne ili najnovije. To se odnosi i na druge web stranice na koje upućuju linkovi na našoj stranici. Bison International nije odgovoran za sadržaj web stranica na koje ste došli preko takvih linkova. Link ne implicira da na bilo koji način preporučujemo dotičnu web stranicu, kompaniju koja njome upravlja ili njene proizvode. Takođe nemamo uticaja nad tim jesu li neke treće strane postavile linkove sa svoje web stranice na našu. Postojanje takvih linkova ni na koji način ne odražava bilo kakvu saradnju s takvim kompanijama ili preporuku onoga što one nude. Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja je nastala zbog upotrebe sadržaja naše web stranice, osim u slučaju namerne ili krajnje nepažnje. Bison International takođe zadržava pravo na izmene i dopune informacija na ovoj web stranici. Sadržaj i struktura ove web stranice zaštićeni su autorskim pravima. Nemamo ništa protiv korištenja informacija s naše web stranice za ličnu upotrebu. Međutim, za reprodukciju informacija ili podataka, a naročito upotrebu tekstova, delova tekstova ili slika u komercijalne svrhe potrebna je prethodna dozvola kompanije Bison International.