Politica de Confidențialitate

Data intrării în vigoare 24 mai 2018

Temac Co, cu sediul social în Șoseaua Cristianului 12, Brașov 500053, Romania („Societatea” sau „noi”),] acționând în calitate de operator de date autonom și afiliat al grupului de firme cunoscut sub denumirea de Grupul Bolton („Grupul”), dorește să vă informeze despre modul în care colectăm, utilizăm și divulgăm datele cu caracter personal de la și despre dumneavoastră prin acest website www.gotothemax.eu/ro („Website-ul") și serviciile sale conexe („Serviciile"), în conformitate cu toate legile și reglementările privind protecția datelor aplicabile și în special cu referire la: (i) Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 (așa numitul Cod General privind Protecția Datelor sau „GDPR”), în vigoare din 25 mai 2018 și (ii) orice altă lege, ordin, regulament sau prevedere a autorităților competente europene și naționale privind protecția datelor – denumite în continuare împreună „Legislația aplicabilă privind protecția datelor”.

Vă rugăm să rețineți că Serviciile pot să includă, printre altele, posibilitatea de a participa la competiții cu premii, loterii, concursuri și / sau alte inițiative organizate de Societate de la caz la caz, de asemenea în colaborare cu Grupul.

1. Ce acoperă și cui i se aplică această politică de confidențialitate?

Societatea este operatorul datelor cu caracter personal (respectiv orice informații legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă numită persoana vizată) pe care le colectăm de la și despre dumneavoastră prin Website și Servicii care sunt prelucrate în conformitate cu termenii acestei Politici de Confidențialitate.

Această Politică de Confidențialitate și Politica noastră privind Cookie-urile se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care utilizează Website-ul și Serviciile fără a fi înregistrați sau abonați la un serviciu specific. 

2. Ce tip de date cu caracter personal colectăm despre dumneavoastră?

Societatea colectează (1) date pe care le-ați partajat voluntar cu Societatea, (2) date privind activitatea colectate atunci când accesați și interacționați cu Website-ul sau Serviciul și (3) informații suplimentare. Mai exact, Societatea colectează următoarele date de la și despre dumneavoastră:

  1. Date de înregistrare: colectate prin formularul nostru de înregistrare.
  2. Date pe care le-ați partajat în mod voluntar cu Societatea: putem să colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi prenume, nume, e-mail, adresă, număr de telefon etc.) dacă trimiteți o cerere prin formularul de contact care vă este pus la dispoziție prin intermediul Website-ului, dacă înregistrați un cont pe Website sau dacă doriți să beneficiați de Serviciile pe care le oferim;
  3. Date privind activitatea: atunci când accesați și interacționați cu Website-ul sau Serviciile, putem să colectăm anumite informații despre aceste vizite. De exemplu, pentru a vă permite conectarea la Website sau Servicii, serverele noastre primesc și înregistrează informații despre calculatorul, dispozitivul și browserul dumneavoastră, inclusiv posibil adresa dumneavoastră IP, tipul de browser și alte informații software sau hardware. Dacă accesați Website-ul sau Serviciile de pe un dispozitiv mobil sau alt dispozitiv, putem să colectăm un identificator unic atribuit dispozitivului respectiv, date de geolocalizare sau alte informații tranzacționale pentru dispozitivul respectiv. Pot fi de asemenea colectate cookie-uri și alte tehnologii de urmărire (cum ar fi cookie-urile browserului, pixeli, semnalizatoare și cookie-uri care includ tehnologia Adobe Flash). Aceste tehnologii pot fi de asemenea utilizate pentru a colecta și stoca informații despre utilizarea Website-ului sau a Serviciilor de către dumneavoastră, cum ar fi paginile pe care le-ați vizitat, conținutul pe care l-ați vizualizat, interogări de căutare pe care le-ați utilizat și reclamele pe care le-ați văzut. Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați Politica noastră privind Cookie-urile.
  4. Informații din alte surse. Putem completa informațiile pe care le colectăm cu informații din alte surse, cum ar fi informații disponibile public și sursele disponibile comercial.

Atunci când informațiile colectate de la și despre dumneavoastră nu vă identifică ca persoană specifică (de ex., date brute, agregate sau anonimizate), direct sau indirect, putem utiliza datele respective în orice scop sau partaja cu terțe părți în măsura permisă de Legislația Aplicabilă privind Protecția Datelor.

Nu colectăm

  • Informații financiare de la un furnizor de servicii de plată: în unele cazuri, putem utiliza un serviciu de plată neafiliat pentru a vă permite să achiziționați un produs sau să faceți plăți. În acest caz, informațiile pe care le furnizați vor face mai degrabă obiectul politicii de confidențialitate aplicabile a serviciului de plată decât al acestei Politici de Confidențialitate.
  • Categorii speciale de date cu caracter personal: vă solicităm să nu trimiteți și să nu divulgați informații incluse într-o categorie specială de date cu caracter personal (cum ar fi numere de asigurare socială, informații privind originea rasială sau etnică, opțiuni politice, religia sau alte convingeri, starea de sănătate, antecedente penale sau apartenența la un sindicat) pe sau prin intermediul Website-ului, Serviciilor sau în alt mod.

Servicii legate. Serviciile pot fi de asemenea legate de site-uri operate de societăți neafiliate și pot conține reclame sau oferte, funcționalități, jocuri, buletine informative, concursuri sau loterii ori aplicații dezvoltate și menținute de companii neafiliate. Societatea nu este responsabilă de practicile de confidențialitate ale societăților neafiliate și după ce ieșiți din Servicii sau dați click pe o reclamă trebuie să consultați politica de confidențialitate aplicabilă a celuilalt serviciu.

3. De ce colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm de la și despre dumneavoastră pentru:

a) a vă permite să utilizați Website-ul și Serviciile;

b) a ne măsura și îmbunătăți Serviciile și funcțiile relevante;

c) vă îmbunătăți experiența cu Website-ul și Serviciile;

d) a vă oferi asistență și a răspunde la întrebări;

e) a respecta obligațiile legale (incluzând și furnizarea Serviciilor) sau a răspunde unor solicitări ale autorităților publice și guvernamentale;

f) a proteja drepturile Societății și ale altor persoane: mai exact, pot exista situații în care Societatea vă poate divulga datele cu caracter personal, inclusiv situația în care Societatea are convingerea că această prelucrare este necesară în vederea: (i) protejării, aplicării sau apărării drepturilor legale, confidențialității, siguranței sau proprietății Societății sau ale angajaților, agenților și contractanților ei (inclusiv aplicarea contractelor noastre și ale termenilor noștri de utilizare); (ii) protejării siguranței, confidențialității și securității utilizatorilor Website-ului sau Serviciilor sau membrilor publicului și (iii) protejării împotriva fraudelor sau în scopul gestionării riscurilor;

g) pe baza consimțământului dumneavoastră opțional, pentru a trimite comunicări promoționale și de marketing personalizate conform preferințelor și alegerilor dumneavoastră personale [CONSIMȚĂMÂNT COMUN PENTRU MARKETING ȘI CREAREA PROFILURILOR];

h) pe baza consimțământului dumneavoastră opțional, pentru a vă partaja datele cu partenerii noștri de afaceri de încredere inclusiv alte companii ale Grupului pentru a le permite să vă trimită mesaje comerciale.

Când datele colectate de la sau despre dumneavoastră nu vă identifică personal, putem utiliza informațiile respective în scopuri suplimentare sau le putem partaja cu terțe părți. 

4. Pe ce temei juridic prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în sensul:

a) Secțiunii 3, literele a) - d) a acestei Politici de Confidențialitate este necesară pentru funcționarea Website-ului și furnizarea Serviciilor;

b) Secțiunii 3, litera e) a acestei Politici de Confidențialitate este obligatorie deoarece este impusă de legile în vigoare;

c) Secțiunii 3, litera f) a acestei Politici de Confidențialitate este bazată pe interesul legitim al Societății, după caz;

d) Secțiunii 3, litera g) a acestei Politici de Confidențialitate este realizată pe baza consimțământului dumneavoastră opțional și, dacă e posibil, pe baza interesului legitim al Societății.

Această activitate de prelucrare a datelor nu este obligatorie și puteți obiecta sau revoca consimțământul dumneavoastră oricând prin modalitățile din Secțiunea 10 a acestei Politici de Confidențialitate.

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Societatea va prelucra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a atinge scopurile vizate conform Secțiunii 3 de mai sus. În orice caz, se vor aplica următoarele perioade de păstrare:

a) datele colectate în sensul Secțiunii 3, literele a) - d) vor fi păstrate pe o perioadă strict necesară pentru a vă permite utilizarea Website-ului sau a Serviciilor;

b) datele colectate în sensul Secțiunii 3, litera e) vor fi păstrate pe perioada strict necesară pentru a răspunde la solicitările persoanelor vizate și a respecta legile și regulamentele în vigoare referitoare la Servicii;

c) datele colectate în sensul Secțiunii 3, litera f) vor fi păstrate pe perioada strict necesară în vederea urmăririi intereselor legitime ale Societății;

d) datele colectate în sensul Secțiunii 3, litera f) vor fi păstrate pe perioada strict necesară în vederea atingerii scopului pentru care au fost inițial colectate și, în orice caz, nu mai mult de 2 ani.

6. Cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În ceea ce privește scopurile menționate mai sus, datele sunt prelucrate atât prin mijloace electronice, cât și manual și sunt protejate prin măsuri de securitate corespunzătoare. În acest sens, deși Societatea utilizează măsuri administrative, tehnice, fizice și de personal corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sa împotriva pierderii, furtului și utilizării, divulgării sau modificării neautorizate, ea nu poate garanta că pot fi excluse orice posibile riscuri cibernetice.

7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

În scopurile conforme cu cele din Secțiunea 3 a acestei Politici de Confidențialitate, Societatea poate partaja datele dumneavoastră personale următoarelor categorii de destinatari situați pe teritoriul Uniunii Europene sau în afara Uniunii Europene în conformitate și în limitele prevederilor Secțiunii 7 de mai jos:

a) Alte companii ale Grupului, după caz;

b) Terți furnizori de servicii însărcinați cu activități de prelucrare și numiți în mod corespunzător ca procesatori sau sub-procesatori atunci când este impus de legile în vigoare (de ex. furnizori de servicii cloud, alte entități ale grupului, furnizori de servicii esențiale sau care sprijină Serviciile - de exemplu și fără a se limita la, companii care furnizează servicii IT, experți, consultanți și avocați – companii care rezultă din posibile fuziuni, divizări sau alte transformări) și

c) Autorități naționale abilitate în vederea respectării legilor în vigoare;

d) Terți parteneri de afaceri de încredere, pe baza consimțămîntului dumneavoastră explicit. Categoriile în care intră acești parteneri de afaceri sunt: (i) bunuri de consum; (ii) îngrijire personală; (iii) îngrijirea frumuseții; (iv) îngrijire la domiciliu; (v) cleiuri și adezivi etc.

8. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în străinătate?

Nu vom transfera datele cu caracter personal în țări situate în afara Spațiului Economic European.

9. Minori Sub Vârsta De 18 Ani

Website-ul nu se adresează persoanelor cu vârsta sub 18 ani și Societate nu colectează în mod deliberat date personale de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

10. Care sunt drepturile dumneavoastră legate de datele cu caracter personal?

Utilizatorul poate oricând și gratuit să aibă și/sau să exercite următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi informat asupra scopurilor și metodelor prelucrării;

b) dreptul de acces;

c) dreptul de a obține o copie a datelor deținute în străinătate și de a obține informații referitoare la locul în care sunt ținute aceste date;

d) dreptul de a solicita actualizarea, rectificarea sau integrarea datelor;

e) dreptul de a solicita anularea, anonimizarea sau blocarea datelor;

f) dreptul de a limita prelucrarea;

g) dreptul de a se opune prelucrării, în totalitate sau parțial, de asemenea în cazul în care este realizată prin proces decizional individual automatizat, inclusiv creării de profiluri;

h) dreptul de a revoca în orice moment consimțământul legat de prelucrarea datelor în mod liber.

i) dreptul de a contacta responsabilul cu protecția datelor, după caz;

j) dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională competentă privind protecția datelor sau la o autoritate judiciară.

Pe lângă drepturile enumerate mai sus, din 25 mai 2018 puteți exercita de asemenea următoarele drepturi ca urmare a aplicabilității depline a Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016:

a) dreptul la portabilitatea datelor (respectiv, să primiți o copie electronică a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă doriți să purtați datele personale cu dumneavoastră sau la un furnizor diferit);

b) dreptul la limitarea prelucrării.

În cazul oricăror nelămuriri, comentarii sau plângeri din partea Utilizatorului privind colectarea datelor cu caracter personal sau metodele de utilizare, vă rugăm să ne contactați la info@temad.com

11. Modificări Și Actualizări

Această Politică de Confidențialitate se aplică de la data menționată în introducere. Societatea poate modifica și/sau completa această Politică de Confidențialitate și ca efect al oricăror modificări și/sau completări ulterioare ale Legislației Aplicabile privind Protecția Datelor. Aceste modificări vă vor fi anunțate în prealabil în mod regulat de aceeași Societate.
*/-->