Go to the Max!

Od najmanjeg posla do najvećeg izazova

Pogledajte naše videozapise za inspiraciju i savjete.

Sealing your bath with Poly Max® Express
Vaše postavke za kolačiće ne omogućuju puštanje videa sa YouTube.

Brtvljenje kade

s Bison Poly Max® Original Express

Bonding and sealing your skirting board with Poly Max® Express
Vaše postavke za kolačiće ne omogućuju puštanje videa sa YouTube.

Lijepljenje zidne lajsne

s Bison Poly Max® Original Express

Bonding and sealing your staircase with Poly Max® Express
Vaše postavke za kolačiće ne omogućuju puštanje videa sa YouTube.

Lijepljenje i brtvljenje stepeništa

s Bison Poly Max® Original Express

Bonding and sealing your sink with Poly Max® Express
Vaše postavke za kolačiće ne omogućuju puštanje videa sa YouTube.

Lijepljenje i brtvljenje umivaonika

s Bison Poly Max® Original Express

Fixing your mirror with Poly Max® High Tack Express
Vaše postavke za kolačiće ne omogućuju puštanje videa sa YouTube.

Učvršćivanje ogledala

s Bison Poly Max® High Tack Express

Fixing your mailbox with Poly Max® High Tack Express
Vaše postavke za kolačiće ne omogućuju puštanje videa sa YouTube.

Učvršćivanje poštanskog sandučića

s Bison Poly Max® High Tack Express

Fixing your ornament with Poly Max® High Tack Express
Vaše postavke za kolačiće ne omogućuju puštanje videa sa YouTube.

Pričvršćivanje zidnih ukrasa

s Bison Poly Max® High Tack Express

Fixing your doorknocker with Poly Max® High Tack Express
Vaše postavke za kolačiće ne omogućuju puštanje videa sa YouTube.

Učvršćivanje kucala za vrata

s Bison Poly Max® High Tack Express