DISCLAIMER

BISON INTERNATIONAL BV

Dr. A.F. Philipsstraat 9
4462 EW Goes
Tel: +31 (0) 88 - 32 35 700
Fax: +31 (0) 88 - 32 35 830
E-Mail: info@bison.nl

DISCLAIMER
Alle informatie op onze website is zorgvuldig gecontroleerd. We stellen alles in het werk om de verstrekte informatie continu uit te breiden en te actualiseren. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie volledig, juist of up-to-date is. Dit geldt ook voor alle andere websites aangegeven door middel van hyperlinks. Bison International BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waar je via dergelijke links terechtkomt. De vermelding van een hyperlink betekent niet dat we op enigerlei manier de website, de onderneming die deze beheert of de producten van het bedrijf aanbevelen. Ook hebben we geen enkele invloed op het feit of derden links van hun websites naar de onze aanbrengen. Het bestaan ​​van dergelijke links weerspiegelt op geen enkele wijze enige vorm van samenwerking met deze bedrijven of een aanbeveling van wat zij aanbieden. Er worden geen claims aanvaard met betrekking tot het gebruik van de inhoud van onze website, behalve wanneer wij hebben gehandeld met opzet of grove nalatigheid. Bison International BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen of toevoegingen aan te brengen aan de informatie op de site. De inhoud en structuur van de Bison-website zijn auteursrechtelijk beschermd. We hebben geen bezwaar tegen het gebruik van de informatie op onze website voor persoonlijke doeleinden. Voor de reproductie van informatie of gegevens, en in het bijzonder het commercieel gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen, is echter voorafgaande toestemming van Bison International BV vereist.